بسیج‏ توحیدى‏
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بسیج‏ توحیدى‏ ،بسیج از همه جا و از هر نژاد و ملیّت، ،بسیج علیه کفر و شرک، ،بسیج براى طرد شیطان

بسیج از همه جا و از هر نژاد و ملیّت،

بسیج علیه ملى گرایى،

بسیج علیه مرزهاى مصنوعى میان انسان‏ها،

بسیج علیه تفرقه، و امتیازات پوچ،

بسیج علیه کفر و شرک،

بسیج براى اعلام برائت و اظهار تنفر از دشمنان خدا،

بسیج براى طرد شیطان است.

حج،  استاد قرائتی ، ص18