دوستان او می آید
ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

در کتاب « وشن جوک » از کتب هندوها چنین آمده است :

سرانجام دنیا به کسی بر گردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد . و نام او «فرخنده و خجسته » باشد .  او خواهد آمد ...