ریا شرک است‏
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ریا شرک است‏ ،بت پرستان و خورشید و ماه پرستان ،مورچه‏اى بر روى سنگ سیاه در دل شب ،مویرگ‏هاى شرک

ریا آن است که انسان کار نیکى را براى غیر خدا انجام دهد. در حدیثى مى‏خوانیم: «کل ریاء شرک»

شرک مراتبى دارد: گاهى در جلوه‏اى روشن بروز مى‏کند، همچون بت پرستان و خورشید و ماه پرستان و گاهى بسیار خفیف است به طورى که خود انسان هم نمى‏فهمد.

ریا، بسیار آرام و پنهانى در اعمال و کارهاى ما رسوخ پیدا مى‏کند، به‏نحوى که غالباً انسان حضور ریا را در اعمال خود متوجّه نمى‏شود.

در حدیث مى‏خوانیم: مسأله شرک و تشخیص آن، به قدرى دقیق است که مانند تشخیص حرکت مورچه‏اى بر روى سنگ سیاه در دل شب مى‏ماند، بنابراین، جز با تلاش و مراقبت دائمى و امدادهاى الهى، رهایى از مویرگ‏هاى شرک ممکن نیست.

                                                                    اصول عقاید ، ص 90