نمونه‏هاى شرک‏
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: نمونه‏هاى شرک‏ ،اکنون دیگر به نماز باران نیاز نداریم، ،زمانى نیست که خدا قهر کند ،اینکه قانون شرع حسابى دارد،

یکى مى‏گوید: اکنون دیگر به نماز باران نیاز نداریم، زیرا با حفر چاه نیم عمیق آب مورد نیاز خود را تأمین مى‏کنیم.

دیگرى مى‏گوید: الان دیگر زمانى نیست که خدا قهر کند و قحطى به مردم رو آورد، زیرا کشتى‏هاى گندم فورى از خارج وارد مى‏شود.

سوّمى مى‏گوید: اینکه قانون شرع حسابى دارد، قبول داریم، لکن ما نمى‏توانیم از قوانین دولتى یا بین‏المللى سرباز زنیم. گرچه حکم خدا چنین است، لکن رضایت مردم و یا همسر را هم باید به حساب آورد.

ما گاهى به فرمان خدا عمل مى‏کنیم و گاهى هم پیرو این و آنیم. این نوع دید و منطق با توحید و بندگى حقّ منافات دارد.

یکى از فقها نقل مى‏کرد: قبل از انقلاب، در سفرى همراه امام خمینى قدس سره به تهران مى‏آمدیم. به ایشان گفتم: چه خوب است که دولت عراق به ایرانى‏ها اجازه مسافرت نمى‏دهد، وگرنه فضلا و طلّاب قم همه به سوى نجف مى‏رفتند و حوزه علمیّه قم خلوت مى‏شد. امام از این طرز بیان بسیار ناراحت شد و از قم تا تهران در ماشین براى من صحبت کرد که اگر کسى در فکر غیر خدا باشد و بخواهد یکى بالا و دیگرى پایین بیاید، حوزه قم شلوغ شود وحوزه نجف خلوت یا به عکس وخلاصه اگر کسى جز راه خدا و رضاى او به فکر تأمین مسأله دیگرى باشد، از مدار توحید دور مى‏شود، محور کار و هدف ما باید خدا باشد، نه علاقه‏ها و روابط ومنطقه‏ها ونژادها وشغل‏ها و تعصّب‏هاى محلّى و قبیله‏اى و ....

اصول عقاید، ص: 83