ضرب المثل های ایرانی
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ضرب المثل های ایرانی ،اینجا کاشون نیست که ،این حرفها برای فاطی ،این هفت صنار غیر از

صفحه هفتم :

 اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم !

 اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !

 اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده !

 اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر !

 امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری !

 امان ازدوغ لیلی ، ماستش کم بود آبش خیلی !

 انگور خوب، نصیب شغال میشه !

 اوسا علم ! این یکی رو بکش قلم !

 اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !

 اول بچش، بعد بگو بی نمکه !

 اول برادریتو ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث کن !

 اول بقالی و ماست ترش فروشی !

 اول پیاله و بد مستی !

 اول ، چاه را بکن، بعد منار را بدزد !

 ای آقای کمر باریک، کوچه روشن کن و خانه تاریک !

 این تو بمیری، از آن تو بمیری ها نیست !

 اینجا کاشون نیست که کپه با فعله باشه !

 این حرفها برای فاطی تنبون نمیشه !

 این قافله تا به حشر لنگه !

 اینکه برای من آوردی، ببر برای خاله ات !

 اینو که زائیدی بزرگ کن !

 این هفت صنار غیر از اون چارده شی است !

 اینهمه چریدی دنبه ات کو ؟!

 اینهمه خر هست و ما پیاده میریم !

                                                                                                    منبع نرم افزار بوستان حکایات