ضرب المثل های ایرانی
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ضرب المثل های ایرانی ،از اسب افتاده ایم، ،آنوقت که جیک جیک ،از اون نترس که های

صفحه سوم :

 آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد .

 آنرا که حساب پاکه، از محاسبه چه باکه ؟!

 آنقدر بایست، تا علف زیر پات سبز بشه !

 آنقدر سمن هست، که یاسمن توش گمه !

 آنقدر مار خورده تا افعی شده !

 آن ممه را لولو برد !

 آنوقت که جیک جیک مستانت بود، یاد زمستانت نبود ؟

 آواز دهل شنیده از دور خوشه !

 ارزان خری، انبان خری !

 از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم !

 آب از دستش نمیچکه !

  از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره !

 از این امامزاده کسی معجز نمی بینه !

 از این دم بریده هر چی بگی بر میاد !

 از این ستون بآن ستون فرجه !

 از بی کفنی زنده ایم !

 از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !

 از تنگی چشم پیل معلومم شد --- آنانکه غنی ترند محتاج ترند !