ضرب المثل های ایرانی
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ضرب المثل های ایرانی ،آرد خودمونو بیختیم، ،آدم دست پاچه، ،آرزو بر جوانان

صفحه دوم :

 آدم دست پاچه، کار را دوبار میکنه !

 آدم زنده، زندگی میخواد !

 آدم گدا، اینهمه ادا ؟!

 آدم گرسنه، خواب نان سنگک می بینه !

 آدم ناشی، سرنا را از سر گشادش میزنه !

 آرد خودمونو بیختیم، الک مونو آویختیم !

 آرزو بر جوانان عیب نیست !

 آستین نو پلو بخور !

 آسوده کسی که خر نداره --- از کاه و جوش خبر نداره !

 آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه !

 آشپز که دوتا شد، آش یا شوره یا بی نمک !

 آش نخورده و دهن سوخته !

 آفتابه خرج لحیمه !

 آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی !

 آفتابه و لولهنگ هر دو یک کار میکنند، اما قیمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم میشه !

 آمدم ثواب کنم، کباب شدم !