احکام زن حائض‌
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: احکام زن حائض‌ ،مدّت حیض ،زنان سیّده و غیر سیّده هر دو ،دختر پیش از تمام شدن نه سال

خون حیض نشانه‌هایى دارد: در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن تیره یا سرخ است و با فشار و کمى سوزش خارج مى‌شود.

زنان سیّده و غیر سیّده هر دو بعد از تمام شدن پنجاه سال قمرى «1» یائسه مى‌شوند، یعنى اگر در این سن و سال خونى ببینند خون حیض نیست، مگر این که آنچه مى‌بینند تمام شرایط حیض را داشته باشد که در این صورت باید مطابق آن عمل کنند.

خونى را که دختر پیش از تمام شدن نه سال و زن بعد از یائسه شدن مى‌بیند حکم حیض ندارد و اگر مربوط به زخم و جراحتى نباشد. استحاضه است که احکام آن قبلًا گفته شد.

 مدّت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمى‌شود، حتّى اگر مختصرى کمتر باشد حیض نیست.

______________________________
(1) 50 سال قمرى تقریباً 543 روز و 18 ساعت، یعنى 18 ماه و سه روز کمتر از 50 سال شمسى است. بنابراین سن یائسگى به سال شمسى 48 سال و 6 ماه مى‌شود.

رساله توضیح المسائل (مکارم)، ص: 84