کارهایى که بر جُنُب حرام است‌
ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: کارهایى که بر جُنُب حرام است‌ ،پنج کار بر جُنُب ،توقّف کردن در مساجد ،سوره‌هایى که سجدۀ واجب

پنج کار بر جُنُب حرام است:

1- مسّ خطّ قرآن یا اسم خدا و پیامبران و امامان بنابر احتیاط واجب، همانطور که در وضو گفته شد.

2- رفتن به مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلى الله علیه و آله، هرچند از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.

3- توقّف کردن در مساجد دیگر، امّا اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، یا براى برداشتن چیزى برود مانعى ندارد و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقّف نکند.

4- داخل شدن در مسجد براى گذاشتن چیزى در آن.

5- خواندن یکى از آیات سجده، ولى خواندن غیر آیۀ سجده از سورۀ سجده مانعى ندارد.

 سوره‌هایى که سجدۀ واجب در آن است چهار سوره است:

1- سوره الم سجده (سورۀ 32). 2- سورۀ حم سجده (سورۀ 41). 3- سورۀ و النّجم (سورۀ 53). 4- سورۀ اقرأ (سورۀ 96).

رساله توضیح المسائل (مکارم)، ص: 76