بلوغ و نشانه‌هاى آن‌
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بلوغ و نشانه‌هاى آن‌ ،درشت شدن صدا، دلیل بر بلوغ نیست ،بیرون آمدن منى ،روییدن موى درشت بالاى عورت

«بلوغ» به معناى رسیدن به سنّ خاصّى است که انسان در آن سن آمادگى انجام کار مورد نظر را دارد. البتّه «بلوغ» در همه مسائل یکسان نیست؛ زیرا آمادگى براى هر کارى در سنّ و سال خاصّى حاصل مى‌شود. بنابراین، سنّ بلوغ در مسائل شرعى، با حدّ بلوغ در مسائل اجتماعى، سیاسى یکى نیست، همانگونه که بلوغ جنسى با رسیدن به سنّ تصرّف در مسائل اقتصادى تفاوت دارد.

نتیجه این که هر چیزى «بلوغ» خاصّ خود را دارد، و ما نمى‌توانیم براى همه چیز یک سنّ بلوغ تعیین کنیم.

با توجّه به مقدّمه فوق، به احکام و نشانه‌هاى بلوغ دختران توجّه فرمائید:

مسأله 1- نشانه بلوغ در دختران یکى از سه چیز است:

الف) تمام شدن نه سال قمرى «1» و وارد شدن به ده سالگى قمرى.

ب) بیرون آمدن منى.

ج) روییدن موى درشت بالاى عورت.

مسأله 2- درشت شدن صدا، دلیل بر بلوغ نیست.

______________________________
(1). نه سال قمرى سه ماه و چند روز از نُه سال شمسى کمتر است.

احکام بانوان (مکارم)، ص: 20