پیشرفت برق آساى علوم در عصر مهدى علیه السلام‏
ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: پیشرفت برق آساى علوم ،یک جهش فکرى و فرهنگى، ،العلم سبعة و عشرون حرفاً ،چه جهشى از این بالاتر و سریعتر!

هیچ برنامه انقلابى بدون یک جهش فکرى و فرهنگى، پایا و پویا نخواهد بود و رشد و تکامل لازم را نخواهد یافت؛ لذا، بدون شک نخستین گام در تحقّق بخشیدن به چنین هدفى، اقدام به یک انقلاب فرهنگى است که افکار را از دو سو به حرکت در آورد:

از طرفى، در زمینه علوم و دانشهایى که مورد نیاز یک جامعه آباد و آزاد و سالم است (این از نظر مادّى و روبنائى).

و از سوى دیگر، در زمینه آگاهى به اصول یک زندگى صحیح‏ انسانى آمیخته با ایمان در جهت معنوى و زیر بنائى.در حدیثى از امام صادق علیه السلام چنین مى‏خوانیم:

«العلم سبعة و عشرون حرفاً فجمیع ما جاءت به الرّسل حرفان، فلم یعرف النّاس حتّى الیوم غیر الحرفین، فاذا قام قائمنا اخرج الخمسة و العشرین حرفاً؛ فبثّها فى النّاس و ضمّ الیها الحرفین، حتّى یبثّها سبعة و عشرین حرفاً «1»؛ علم و دانش بیست و هفت حرف (بیست و هفت شعبه و شاخه) است؛ تمام آنچه پیامبران الهى براى مردم آوردند دو حرف بیش نبود، و مردم تا کنون جز آن دو حرف را نشناخته‏اند، امّا هنگامى که قائم ما قیام کند بیست و پنج حرف (بیست و پنج شاخه و شعبه) دیگر را آشکار مى‏سازد؛ و در میان مردم منتشر مى‏سازد؛ و دو حرف را به آن ضمیمه مى‏کند تا بیست و هفت حرف کامل و منتشر گردد.»

این حدیث بروشنى جهش فوق العاده علمى عصر انقلاب مهدى علیه السلام را مشخّص مى‏سازد که تحوّلى به میزان بیش از 12 برابر! نسبت به تمام علوم و دانشهایى که در عصر همه پیامبران راستین به بشریّت اعطا شد، پیش مى‏آید؛ و درهاى همه رشته‏ها و همه شاخه‏هاى علوم مفید و سازنده به روى انسانها گشوده مى‏شود، و راهى را که بشر طىّ هزاران سال پیموده به میزان 12 برابر در دوران کوتاهى مى‏پیماید؛

چه جهشى از این بالاتر و سریعتر!

حدیث دیگرى که از امام باقر علیه السلام نقل شده، معنى حدیث فوق را تکمیل مى‏کند، آنجا که مى‏گوید:

«اذا قام قائمنا وضع یده على رءوس العباد، فجمع بها عقولهم و کملت بها احلامهم‏ «2»؛ هنگامى که قائم ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان مى‏گذارد و عقول آنها را با آن کامل و افکارشان را پرورش داده تکمیل مى‏کند.»

و به این گونه در پرتو ارشاد و هدایت مهدى علیه السلام و در زیر دست عنایت او مغزها در مسیر کمال به حرکت در مى‏آیند؛ و اندیشه‏ها شکوفان مى‏گردند، و تمام کوته‏بینى‏ها و تنگ‏نظریها و افکار پست و کوتاه که سرچشمه بسیارى از تضادها و تزاحمها و برخوردهاى خشونت‏آمیز اجتماعى است بر طرف مى‏گردد.

مردمى بلند نظر، با افکارى باز، و سینه‏هائى گشاده، و همّتى والا، و بینشى وسیع، پرورش مى‏یابند که بسیارى از مشکلات اجتماعى را در روح خود حل مى‏کنند و جهانى از صلح و صفا مى‏سازند.

و امروز نیز هر گونه اصلاح اجتماعى، در هر مقیاسى، بستگى به این دگرگونى فکرى و انقلاب روحى دارد.

 (1)- بحار الأنوار، ج 52، ص 336.      (2) بحار الأنوار، ج 52، ص 328.

                             حکومت جهانى مهدى ع، ص: 263