در نام گذاشتن جن‏
ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: در نام گذاشتن جن‏ ،جن بمعنى پوشیده ،جنّه ،دربانان بهشت

در نام گذاشتن جن دو قول است:

یکم: اینکه جن بمعنى پوشیده است و بهشت را جنه گویند چون زمینش پوشیده از درخت است، و سپر را جنّه چون آدمى را پوشاند، و جن هم از دیده نهانند، و جنون هم پوشنده خرد است، و جنین هم در شکم مادرش نهانست و از آنست قول خدا تعالى «برگرفتند سوگندهاى خود را سپر» یعنى پرده عقیده فاسد خود، و بنا بر این باید فرشته‏ها هم جن باشند چون بچشم نیایند جز اینکه گفته شود عرف آن را مخصوص پرى کرده.

دوّم: اینکه چون نخست دربانان بهشت بودند نام آنها جن شده و قول نخست اقوى است.