بهترین کارها....
ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بهترین کارها ،افضل الاعمال ثلاثة: ،العفو عند القدرة ،العطیّة بغیر المنّة

 

 افضل الاعمال ثلاثة: التّواضع عند الدّولة و العفو عند القدرة و العطیّة بغیر المنّة

بهترین کارها سه کار است: فروتنى بهنگام دولت و گذشت بگاه توانایى و بخشیدن بدون برخ کشیدن‏

چو هنگام دولت فروتن شوى‏

 

خطا پوش باشى چو گشتى قوى‏

نباشى به بخشش تو منّت گذار

 

بود برترین کارها این سه کار

     

گلهاى جاویدان(هزار کلمه قصار)، ص: 86