بالاترین ها......
ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بالاترین ها ،افضل العمل ،أفضل الصّدقة ،أفضل الجهاد

افضل العمل النّیّة الصّادقة

نیّت پاک برترین عمل است‏

تو را بهتر از نیّت پاک نیست‏

 

خنک آن که تا بود این گونه زیست‏

بود نیّت پاک روح عمل‏

 

میاندیش بد تا نگردى دغل‏

     

 

 أفضل الصّدقة اصلاح ذات البین‏

آشتى دادن دو کس برترین صدقه است‏

فکندى چو بین دو کس آشتى‏

 

چو تخم صفا و وفا کاشتى‏

بهین صدقه‏ها را تو کردى اداى‏

 

همین است راه رضاى خداى‏

     

 

 أفضل الجهاد کلمة حقّ عند سلطان جائر

سخن درستى که نزد پادشاه ستمکارى گفته شود برترین جهاد است‏

چو در نزد شاه ستم پیشه‏اى‏

 

رعیّت کشى و بد اندیشه‏اى‏

ز گفتار حقّى نمائى تو یاد

 

نباشد از آن هیچ برتر جهاد

     

 

گلهاى جاویدان(هزار کلمه قصار)، ص: 86