ما و زمان ....سود .... ؟ زیان ... ؟ می بریم ؟ و یا می بازیم ؟
ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: آخرت ،ما و زمان ،حسابرسی ،فرصت

می دانید ؟!!!

ما و زمان در حال داد و ستد هستیم .

زمان از ما عمر و فرصتها را می گیرد وما در ظرف زمان به تلاش  ، تحصیل ، مطالعه ، تجربه اندوزی و خود سازی می پردازیم  .

حال ، آیا آنچه بدست می آوریم با آنچه از دست می دهیم برابری دارد ؟

ببینم ،! سودمان زیاد است یا زیانمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

می بریم یا می بازیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

عمر ، عمر ، عمر و..........!!!!!!!!

فرصت ، فرصت ، فرصت و ............!!!!!!!!

از دست ، از دست ، از دست و .........!!!!!!!!

پس چه کنیم ؟

فکر ، فکر ،فکر و ...........!!!!!!!!!

خدا ، خدا ، خدا و .................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

آخرت ، آخرت ، آخرت  و .............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

حسابرسی و ..........................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!