مسائل مربوط با معاینه و درمان‌
ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مسائل مربوط با معاینه و درمان‌ ،به دلیل رفاقت و آشنایى ،ملاقات پزشک خارج از نوبت ،برخى از پزشکان

1. ویزیت‌

سؤال 58- آیا به دلیل رفاقت و آشنایى، یا موقعیّت اجتماعى، ملاقات پزشک خارج از نوبت و بدون در نظر گرفتن حقّ دیگران جایز است؟

جواب: باید در غیر موارد ضرورت از این کار پرهیز شود.

سؤال 59- چنانچه ملاقات پزشک خارج از نوبت اشکال شرعى داشته باشد، مسئولیّت آن متوجّه کیست؟ پزشک، منشى، یا همۀ کسانى که در نادیده گرفتن حق دیگران نقش داشته‌اند؟

جواب: تمام کسانى که به این کار کمک کنند مسئولیّت دارند.

سؤال 60- در صورتى که پزشکان بتوانند با برنامه‌ریزى و نوبت قبلى جلوى تلف شدن وقت مردم را در مراجعات به مطب بگیرند، آیا اتلاف وقت مردم جایز است؟

جواب: بهتر آن است برنامه‌ریزى کنند که وقت مردم تلف نشود.

سؤال 61- برخى از پزشکان ادّعا مى‌کنند در صورت برنامه‌ریزى براى جلوگیرى از اتلاف وقت مردم، ممکن است در مقاطعى پزشک بدون بیمار بماند. در تعارض بین هدر رفتن وقت مردم، و معطّل شدن احتمالى پزشک، کدام ترجیح دارد؟

جواب: موارد مختلف است؛ گاه مشکل طبیب مهم‌تر است، و گاه مشکل بیمار.

سؤال 62- پذیرش خانم‌هاى بیمار که با حجاب نامناسب و چهرۀ آرایش کرده به مطب مراجعه مى‌کنند چه حکمى دارد؟ در صورت جواز، نگاه به صورت آنها به هنگام معاینه چه صورتى دارد؟

جواب: پذیرش و معاینه آنها اشکالى ندارد، ولى امر به معروف و نهى از منکر را نباید فراموش کرد.

احکام پزشکى (مکارم)، ص: 32‌