لطیف اما آموزنده : شما را ندیدم ... ولی کاش ....پس ................
ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بهشت ،قانون الهی ،تابلو ،پس چرا ؟

پاسبان : « آقامگر تابلوی عبور ممنوع را سر خیابان ندیدی ؟ »

راننده : « چرا سر کار ، تابلو را دیدم ولی شما را ندیدم . »

کاش همه ما آن تابلو ها را می دیدیم و توجه می کردیم .

 چه می شد ؟

احترام به قانون !

نظم !

خسارت ... !

محبت و مهربانی ... !

با فرهنگ ...!

و ، و ، و ................. !

حالا قانون الهی ( که قرآن و روایات معصومین ( ع ) هستند ) را می خواندیم ، می شنیدیم  و بدان عمل می کردیم  چه می شد ؟ !

انسانیت !

عزت سر بلندی !

عاقبت بخیری !

آبرو !

بهشت ، بهشت و..............

پس چرا ؟!!!

چرا ؟!!!