آسایش بخیل‏
ساعت ۱:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: آسایش بخیل‏ ،پنج چیز، به گونه‏اى است ،را لذتى نیست ،را مردانگى نیست

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:

پنج چیز، به گونه‏اى است که من مى‏گویم:

اول- هیچ بخیلى را آسایش نیست.

دوم- هیچ حسودى را لذتى نیست.

سوم- هیچ برده‏اى را وفائى نیست.

چهارم- هیچ دروغگوئى را مردانگى نیست.

پنجم- هیچ سفیهى به ریاست (حقیقى) قومى نخواهد رسید .

گلچین صدوق، ج‏2، ص: 144