زنبور عسل‏
ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: زنبور عسل ،مگس عسل

 امام صادق علیه السلام به مفضَل فرمودند: تفکّر کن در امر نحل یعنى مگس عسل و اجتماع آنها در ساختن عسل و مهیّا گردانیدن خانه‏هاى مسدس‏ «1» و دقایق زیرکى که در آن به کار رفته. به درستى که چون در عمل تأمل نمائى در نهایت غرابت و لطافت است و عمل آورنده‏اش در غایت شرافت و لطافت و منفعت، و فاعلش را که ملاحظه مى‏کنى در نهایت نادانى و غباوت است که‏

زنبور عسل به لانه خویش‏

 

شش گوشه نموده خانه خویش‏

     

خود را ادراک نمى‏تواند کرد چه جاى امور دیگرى. «2» پس این امر دلیل است در نهایت وضوح بر آن که صواب و حکمت در این صنعت از زنبور نیست، بلکه از عالم به جمیع امور و مقدّر کل مقدور است که طبع آن حیوان را بر این صنایع غریبه مجبول گردانیده و براى مصالح بنى آدم آن را مسخّر گردانیده.

(1) مسدس: شش ضلعى.
(2) مرحوم علامه مجلسى در بحار الانوار ج 3، ص 110 در ارتباط با این فراز مى‏نویسد:

 

ترجمه توحید المفضل، ص: 152