مهدی می آید پرتو یی در کتب عهد قدیم
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

در کتاب « حبقوق » نبی ، فصل 7 می خوانیم :           

...و اگر تأخیر نماید ؛ برایش منتظر باش

زیرا که البته خواهد آمد و درنگ خواهد نمود

بلکه جمیع امتها را نزد خویش جمع می کند

وتمامی را برای خویشتن فراهم می کند .