اعراف و اعرافیان
ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: اعراف و اعرافیان ،اهل بهشت ،اهل جهنم

میان اهل بهشت و اهل جهنم دیوار و فاصله‏اى است که آن را اعراف مى‏نامند. ابن عباس و مجاهد و سدى نیز این معنا را نقل کرده‏اند و به نظر جبائى اعراف به بالاى دیوار نامیده مى‏شود اما حسن بن فضل گفته اعراف صراط است.

                       

         هست بر اعراف آن مردان چند             در لغت اعراف شد جاى بلند

 

         حاجزى یا چون بناره و باره‏ها             نزد شهرى بهر حفظ و چاره‏ها

 

         هست بر بالاى آن جاى رجال             کز خلایق اعرقند اندر جلال‏

 

         مرتفع از هر کجا و ز هر چه هست             انبیاء را باشد اندر وى نشست‏

 

         مى‏شناسد آن جماعت در سرشت             هر که باشد اهل دوزخ یا بهشت‏

 

         بر علامتها که دارند آن گروه             در شناسائى به سیماء و وجود

 

         گفته صادق (ع) هست اعراف از نشان             پشته‏ها ما بین دوزخ هم جنان‏

 

         هر نبى را با خلیفه و امتش             باز دارند اندر آن از حکمتش‏

 

         چون نکو کاران به جنت رو کنند             جاى اندر روضه و مینو کنند

 

         پس خلیفه آن نبى با عاصیان             گوید از روى نکوهش آن زمان‏

 

         که ببینند آن کسان را در بهشت             با شما بودند یار و هم سرشت‏

 

         بر مقام خود رسیدند این چنین             مر شما ماندید محروم و غبین‏

 

         پس گنه کاران کنند آنگه ندا             که تحیت باد از حق بر شما

 

         در جنان داخل نکردند آن کسان             لیک دارند این طمع از شافعان‏

                                       أنوار العرفان فی تفسیر القرآن، ج‏14، ص: 171