بدترین فقر..................................
ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بدترین فقر ،سخت‏تر از جهل ،سودمندتر از عقل ،تنهایى، دهشتناکتر

سفارش پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و سلم (4) بدترین فقر

پیامبر اکرم صلى اللَّه علیه و آله و سلم فرمود:

اى على! فقرى، سخت‏تر از جهل نیست.

ثروتى، سودمندتر از عقل نیست.

تنهایى، دهشتناکتر از خودپسندى نیست.

عقلى، همچون تدبیر امور نیست.

پارسایى، همچون خوددارى از محرمات خداوند سبحان نیست.

شأن و عنوانى، همچون حسن خلق نیست.

عبادتى، همچون تفکر نیست.

گلچین صدوق، ج‏2، ص: 105