حکمت خلق کوهها
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: حکمت خلق کوهها ،خاک و سنگ ،نهرها و چشمه‏هاى عظیم ،نباتات و عقاقیر و ادویه

امام صادق ( ع ) فرمود : نظر کن اى مفضّل به سوى این کوه‏ها که از خاک و سنگ بر روى هم نشسته و بلند شده و جاهلان گمان مى‏کنند که زیادتى است در خلقت و احتیاجى به آنها نیست و این خطاست، بلکه منافع در آنها بسیار است از جمله آنها آن که برف‏ها بر قله کوه‏ها مى‏نشیند و بعضى مى‏ماند براى مردم و در عرض سال به قدر حاجت بر مى‏گیرند و از آن‏

______________________________
(1) سوره بقره، آیه 155.

منتفع مى‏شوند و اکثرش آب مى‏شود و از آن نهرها و چشمه‏هاى عظیم جارى مى‏شود.

و ایضاً در این کوه‏ها اصناف نباتات و عقاقیر و ادویه به عمل مى‏آید که در زمین آنها به هم نمى‏رسند. و ایضاً در آنها غارها و درّه‏ها براى تعیّش درندگان و وحشیان مى‏باشد، و بر روى آنها قلاع منیعه و بروج مشیّده براى تحصّن از اعادى مى‏سازند.

و دیگر آن که سنگ‏ها از آنها مى‏برند و مى‏تراشند براى عمارت‏ها و آسیاها.

و ایضاً معادن انواع جواهر و فلزات مى‏باشند.

و در جبال و تلال منفعتى چند است که به غیر از قادر ذو الجلال که خالق آنهاست کسى دیگر نمى‏داند.

ترجمه توحید المفضل، ص: 189