رنگ نیلى آسمان‏
ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: رنگ نیلى آسمان‏ ،تفکّر نما در ،آسمان بر دیده‏ها ،کمبود مایل به سیاهى

امام صادق ( ع ) به مفضَل فرمود : تفکّر نما در رنگ آسمان آن را به این رنگ آفریده براى آن که موافق‏ترین رنگهاست بر آن که دیده، و نور بصر را تقویت مى‏نماید حتى آن که اطبّا مى‏گویند که اگر کسى را ضعفى در دیده پدید آمده باشد باید که نظر کند به کمبود مایل به سیاهى، و بعضى از طبیبان حاذق حکم کرده بود براى کسى که کندى در بینائى او به هم رسیده بود که پیوسته نظر کند در تغار کبودى که مملو از آب باشد.

پس تفکّر کن که چگونه حق تعالى رنگ آسمان را کمبود مایل به سیاهى گردانیده که مکرر نظر کردن به آسمان بر دیده‏ها ضرر نرساند، پس آن که حکما و دانایان بعد از تجارب بسیارى پى به آن برده‏اند چون در خلقت حکیم علیم نظر مى‏کنى موافق آن مى‏یابى حکمت بالغه الهى در همه چیز ظاهر است، که عبرت‏گیرندگان از آن عبرت گیرند و تفکّر نمایند در این امر ملحدان.

ترجمه توحید المفضل، ص: 159