توبه‏ ببین چه می کنه ................................
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: توبه ،یک سال قبل از فوتش ،یک هفته قبل از فوتش ،هر کس در حالى که نفسش

حضرت رسول صلّى اللَّه علیه و آله و سلم در آخرین خطبه‏اى که ایراد کردند، فرمودند:

هر کس یک سال قبل از فوتش توبه کند، خداوند توبه او را مى‏پذیرد. سپس فرمودند:

یک سال زیاد است. هر کس یک ماه قبل از فوتش توبه کند، توبه‏اش پذیرفته مى‏شود.

دوباره فرمودند: یک ماه نیز زیاد است. هر کس یک هفته قبل از فوتش توبه کند، توبه‏اش مقبول است.

باز فرمودند: یک هفته نیز زیاد است. هر کس یک روز قبل از مرگش توبه کند، خداوند توبه او را قبول مى‏کند.

باز فرمودند: یک روز هم بسیار است هر کس یک ساعت قبل از فوت توبه کند، توبه‏اش مقبول است.

باز فرمودند: یک ساعت نیز بسیار زیاد است، هر کس در حالى که نفسش به اینجا رسیده- با دست مبارک به حلق خود اشاره نمودند- توبه کند، توبه او مورد قبول حضرت بارى تعالى واقع مى‏شود.

گلچین صدوق، ج‏1، ص:126 -  127