لذت می خوای ... پس این رباعی بدون نقطه را بخوان ...
ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: لذت ببر ،دانا ،ملک ،علم

او عالم و علم هر دو عالم دارد          

علم ملک و علم رسل هم دارد

هم ملک کرم و هم علم همه

علم و کرم و کمال آدم دارد

                                                                                      (  اویسی )

می دانید منظور کیه ؟