حقّ مرد برزن‏
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: حقّ مرد برزن‏ ،زنى که لباسش را ،بدون اجازه همسرش ،بهترین زنان زنى

1- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «اگر مرد همسرش را به بسترش فراخواند، و همسرش به نزد او نیاید و شوهر خشمگین شود، تا سحر کند فرشتگان او را نفرین مى‏کنند».

2- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «هر گاه، مرد، همسرش را براى [رفع‏] حاجتش فراخواند، باید به نزدش آید، اگر چه [ایستاده‏] بر تنور باشد».

3- از جعفر بن محمّد از پدرش (ع) روایت شده که: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود:

«هر زنى که بدون اجازه همسرش از خانه‏اش خارج گردد، نفقه‏اى براى او نیست تا زمانى که برگردد».

4- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «هر زنى که بمیرد و شوهرش از او راضى باشد، به بهشت درآید».

5- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «هر آن زنى که لباسش را در غیر خانه شوهرش درآورد، در حقیقت حجابى را که بین او و خداوند متعال است هتک حرمت کرده است».

6- از ابى جعفر (ع) روایت شده است که گفت: زنى به حضور رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله رسید و عرض کرد: اى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله، مرد برزن چه حقّى دارد؟ آن حضرت به او فرمود: «اینکه از او فرمان برد و نافرمانى از او نکند، چیزى را از خانه‏اش جز به اجازه او صدقه ندهد، روزه مستحب جز به اجازه او نگیرد، خود را از او بازندارد، اگر چه سوار بر حیوان باشد و از خانه‏اش جز به اجازه او خارج نشود، اگر بدون اجازه او خارج گشت، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین و فرشتگان غضب و فرشتگان رحمت تا زمانى که به خانه‏اش بازگردد، او را نفرین مى‏کنند» عرض کرد: اى رسول خدا، چه کسى بیشتر از همه بر مرد حقّ دارد؟ فرمود:

«پدر و مادرش» عرض کرد: چه کسى بیشتر از همه برزن حق دارد؟ فرمود:

«شوهرش».

7- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «بهترین زنان زنى است که چون سوى او بنگرى، شادت مى‏کند، و چون فرمانش دهى، فرمانت برد، اگر از او غایب مانى در مورد خودش و مالت [به امانت‏] پایبند مى‏ماند».

8- از ابى عبد اللَّه (ع) روایت شده است که گفت: گروهى به نزد رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله آمدند و عرض کردند: اى رسول خدا، ما مردمانى دیدیم که برخى از ایشان براى برخى دیگر سجده مى‏کردند.

آنگاه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «اگر کسى را فرمان مى‏دادم که براى کسى سجده کند، به زن فرمان مى‏دادم که براى همسرش سجده کند».

9- از معاذ بن جبل از پیامبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله روایت شده است که فرمود: «چون زنى در دنیا همسرش را آزار دهد همسرش از «حور العین» گوید: خدا تو را بکشد او را میازار، او در نزد تو مهمان است و دیرى نمى‏پاید که تو را ترک گوید و به نزد ما آید».

10- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «روا نیست که زن با حضور شوهرش بدون اجازه او روزه مستحبّى بگیرد. و جز به اجازه او کسى را به خانه‏اش راه دهد».

پیام پیامبر، ترجمه‏فارسى، ص:438 -  439