تشییع جنازه‏
ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: تشییع جنازه ،قیراط چیست؟

1- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «اگر کسى در تشییع جنازه‏اى شرکت کند تا اینکه براو نماز گزارده شود، «یک قیراط» پاداش دارد. و اگر تا زمانى شرکت کند تا دفن شود، دو قیراط پاداش دارد».

عرض شد: اى رسول خدا، «دو قیراط چیست»؟

فرمود: «مانند دو کوهى بزرگ».

2- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: اگر کسى با ایمان و براى کسب خشنودى خداوند در تشییع جنازه مسلمانى شرکت کند و با او همراه شود تا زمانى که براو نماز گزارده شود و از دفن او فراغت حاصل آید، با دو قیراط پاداش برمى‏گردد که هر کدامش به اندازه کوه احد است، کسى که بر آن نماز گزارد، آنگاه پیش از آنکه دفن شود، برگردد، با یک قیراط پاداش برگشته است».

3- از امّ عطیّه روایت شده است که گفت: «ما زنان از تشییع جنازه نهى شدیم امّا در این باره برما سخت گرفته نشد».

4- از ابو سعید خدرى روایت شده است که گفت: پیامبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله مى‏فرمود: «چون جنازه بر زمین گذاشته شود و مردم او را بر دوش خود گذارند، اگر درستکار باشد، گوید: «مرا هر چه زودتر ببرید» و اگر بدکار باشد به خانواده‏اش مى‏گوید: واى براو، او را به کجا مى‏برید: که همه چیز جز انسان صدایش را مى‏شنود، اگر انسان بشنود [از شدت ترس‏] مى‏میرد».

پیام پیامبر، ترجمه‏فارسى، ص: 399