بدعت‏
ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بدعت ،فرشتگان و مردم ،امور شرعى و عبادى

1- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «خداوند از پذیرش توبه اهل بدعت سرباز مى‏زند». عرض شد: اى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله، این چگونه ممکن است؟ فرمود: «دل اهل بدعت با آن سرشته شده است».

2- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «هر گاه بدعت‏ها در میان امت من شیوع یابد، عالم باید علمش را آشکار کند، اگر کسى چنین نکند، نفرین خداوند بر اوست».

3- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «چون بدعتها در میان امت من شیوع یابد، شخص عالم باید علمش را ظاهر کند، در غیر این صورت نفرین خداوند و فرشتگان و مردم جملگى بر اوست».

4- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «امّا بعد، همانا بهترین سخن کتاب خدا و بهترین سیرت، سیرت محمّد صلّى اللَّه علیه و آله است و بدترین کارها [در امور شرعى و عبادى‏] امور نوظهوراند. [بر اساس قرآن و سنّت نیستند] و هر بدعتى گمراهى است».

5- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «از بدعتها بپرهیزید، چون که هر نوظهور [در امور شرعى و عبادى‏] بدعت است و [اهل‏] هر بدعتى در آتش است».

6- از جابر روایت شده است که گفت: چون رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله خطبه ایراد مى‏کرد، چشمانش سرخ و صدایش بلند مى‏شد که گویى برحذر دارنده لشکرى است که مى‏گوید: صبح و شام مراقب دشمنان باشید. و مى‏گوید: فاصله بعثت من و روز قیامت چنین است- که انگشتان سبّابه و میانى خود را به هم مى‏چسباند. و مى‏فرمود: «امّا بعد، بهترین سخن کتاب خدا و بهترین هدایت، هدایت محمّدى صلّى اللَّه علیه و آله است. و بدترین کارها [در امور شرعى و عبادى‏] امور نوظهورند. [بر اساس قرآن و سنت نیستند] و هر بدعتى گمراهى است. آنگاه مى‏فرمود: من از هر مؤمنى نسبت به او از خودش سزاوارترم، اگر کسى مالى برجاى نهد، از آن خانواده اوست و اگر کسى بدهى یا عیالى را بگذارد، اداى آن بدهى و پرداختن به اموال و عائله او با من است.

7- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «هیچ کس نیست که از روى ستم کشته مى‏شود مگر آنکه نخستین فرزند آدم بهره‏اى از [عذاب‏] خون او دارد، زیرا که او اولین کسى بود که کشتن را باب کرد».

8- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «هر آن کس که در این کار ما [دین‏] چیزى جدید پدید آورد که از آن نیست، آن مردود است».

پیام پیامبر، ترجمه‏فارسى، ص: 365