نشانه‏هاى مؤمن و صفات او
ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: نشانه‏هاى مؤمن و صفات او ،در راه خدا ،با همسران و کنیزان ،بهشت فردوس را

آیات قرآن مجید:

1- الانفال آیه 2- همانا مؤمنان آنانند که چون ذکر خدا شود دلشان بترسد و چون آیات خدا بر آنها خوانده شود ایمانشان بیافزاید و بر پروردگار خود توکل دارد.

3- آنان که برپا دارند نماز را و از آنچه روزیشان کردیم انفاق میکنند (در راه خدا) 4- آنانند همان مؤمنان درست داراى درجه‏هاى بلند نزد پروردگارشان و روزى ارجمند.

2- التوبه آیه 71 مردهاى مؤمن و زنهاى مؤمنه دوستان یک دیگرند وادارند به نیکى و باز دارند از زشتى و برپا دارند نماز و بپردازند زکات و فرمان برند خدا و رسولش را آنانند که رحمت خواهد کرد خداشان زیرا خدا عزیز است و حکمتدار.

3- یوسف آیه 106 و بیشترشان نگروند بخدا جز که همان مشرکانند.

4- المؤمنون آیه 1 البته رستگارانند مؤمنان 2- آنان که در نمازشان خاشعند 3- و آنان که از بیهوده روگردانند، 4- و آنان که زکات پردازند، 5- و آنان که خود- دارند از بیگانه، 6- جز با همسران و کنیزان خود که سرزنشى ندارند 7- و هر که بجوید از پس آن بیگانه را همانهایند تجاوزکاران 8- و آنان که سپرده‏ها و پیمان خود

را رعایت‏کننده‏اند 9- و آنان که بر نمازها مواظبند که در وقت بخوانند 10- آنانند همان ارث بران 11- آنان که ارث برند بهشت فردوس را هم آنان در آن جاویدانند.

اخلاق اسلامى-ترجمه جلد پانزدهم بحار الانوار، ص: 211