لطیف اما آموزنده : سوراخ مشترک می دانی کجاست ؟ پس ....
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: سوراخ مشترک ،منزل همسایه ،فضولی ،چشم چرانی

شخصی به دوستش می گفت : این همسایه ما آدم فضول و چشم چرانی است ، چون هر وقت من از سوراخ دیوار به منزل آنها نگاه می کنم ، می بینم او هم از همان سوراخ به منزل ما نگاه می کند .

                                                                               منبع کتاب کوچک تبسم

( فضولی و چشم چرانی  چطوره ؟ خوبه ، بده ...به عهده خواننده محترم ... )