لطیفه ی زیبا : امان از دست خانومامون!
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: لطیفه ی زیبا : امان از دست خانومامون! ،اگه تیپ بزنیم بریم !!! ،عجب زمانه ای شده !!! ،فقط فکر شکمشه!

 

عجب زمانه ای شده !!!!!!!!!!!!!!!!.....................................؟

اگه تیپ بزنیم بریم سرکار ،می گن :ببینم باکی قرار داری؟

 اگه لباس های معمولی بپوشیم ،می گن :تواصلاً سلیقه نداری!

 اگه زیاد نگیم دوستت دارم ،می گن :باز چه نقشه ای تو سرته ؟!

 اگه نگیم دوستت دارم ،می گن :پای کسی دیگه  وسطه!

 اگه زیاد بهشون زنگ بزنیم ،می گن :به من اعتماد نداری!

 اگه زنگ نزنیم ،می گن :انگار سرت خیلی شلوغه !

 اگه  توخونه زیاد بخندیم،می گن: دیونه شدی!

اگه کم بخندیم،می گن :بخت النصر!

 اگه شام بخواهیم،می گن :فقط فکر شکمشه!

 اگه شام نخواهیم،می گن :ذلیل مرده !شام با کی کوفت کردی!