چاوش خوانی برای زائر کربلای حسینی
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: چاوش خوانی برای زائر کربلای ،هر که دارد هوس کرب ،گهواره اصغر ،بر مشامم مى‏رسد

 هر که دارد هوس کرب و بلا بسم‏اللَّه             هر که دارد سر همراهى ما بسم‏اللَّه‏

 مرغ دل مى‏طپد اندر برم از شوق حسین             مى‏روم خدمت شاه شهدا بسم‏اللَّه‏

  فرموده حسین که خیمه‏ها بار کنید             هفتاد و دو تن شهید بیدار کنید

   گهواره اصغر به شتر بربندید             رحمى به دل عابد بیمار کنید

***

 بر مشامم مى‏رسد هر لحظه بوى کربلا             در دلم ترسم بماند آرزوى کربلا

  تشنه آب فراتم اى اجل مهلت بده             تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا

***

  چه کربلاست عزیزان خدا نصیب کند             خدا مرا به فداى شه غریب کند

    چه کربلاست که آدم به هوش مى‏آید             هنوز ناله زینب به گوش مى‏آید

***

   صبا به کوى غریبان سلام ما برسان             سلام ما به شهیدان کربلا برسان‏

   بگو به مادر قاسم که قاسم داماد             به خواب رفته، عزیزان پیام ما برسان‏

***

   مى‏روم من به کربلاى حسین             تا کنم جان خود فداى حسین‏

    هر که را آرزوى کرب و بلاست             با من آید به خاک پاى حسین‏

***

    مدام مرغ دلم همچو نى نوا دارد             به سر هواى گلستان کربلا دارد

    چو دید غم زده لیلا که نوجوان اکبر             خیال رفتن میدان اشقیا دارد

***

مى‏روم در خدمت شاهى که ایوانش طلاست             پادشاه هفت کشور پیش احسانش گداست‏

یک طواف مرقدش فرموده پیغمبر است             هفت هزار و هفتصد و هفتاد حجّ اکبر است‏

***