قرارگاه چشم‏
ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: قرارگاه چشم‏ ،تأمل کن اى ،موهاى مژه که ،شفر

 امام صادق علیه السلام می فرمایند : تأمل کن اى مفضّل پلک را بر چشم چگونه به منزله پرده به روى آن قرار داده که آویخته شود و کنار آن را که شفر مى‏نامند مانند رسنها و حلقه‏ها تعبیه کرده که هر وقت که خواهند پرده را بیاویزند و هر گاه خواهند بالا کشند و دیده را در میان غارى قرار داده و به آن پرده و موهاى مژه که بر آن رویانیده محافظت نموده.

ترجمه توحید المفضل، ص: 79