به بچه ها ، بچه ها و ...................................
ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: به بچه ها ،تربیت و راهنمایی اطفال ،نمود توانیها ی بچه ها

نظر روانشناسان در باره ی تربیت وراهنمایی اطفال

1 - با بچه مهربان باشید.

2 - درنمود توانائیهای کودک به او کمک کند .

3 - کمک کنید کودک در زندگی،اهدافی را که با توانائیها و  استعدادهایش انطباق داشته باشد .

4 - به بچه ها بیاموزید که رفتارسازنده خود را قدر بدانند .

5 - به بچه ها یاد بدهید تارفتار سازنده دیگران را تحسین کنند .

                             دانستنیهائی درباره ی از مسائل زناشویی ، ص 294 – 295