*** کودکان آنگونه زندگی می کنند که آموخته اند***
ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: دروت لانوت شاعر اروپایی ،اگر کودکی ،زندگی کند می آموزد

متنی که در زیر میخوانید ترجمه شعری از« دروتی لانوت »  شاعر معروف اروپایی است :

اگر کودکی با انتقاد زندگی کند،می آموزد که محکوم کند .

اگر کودکی باعناد و دشمنی زندگی کند،می آموزد که بجنگد .

اگر کودکی با ترس زندگی کند ،می آموزد که بهراسد .

اگر کودکی با ترحم زندگی کند،می آموزدکه احساس بدبختی کند .

اگر کودکی تمسخر زندگی کند،می آموزد که شرمنده باشد .

اگر کودکی با احساسات زندگی کند ، می آموزد که حسرت چه معنایی دارد .

اگر کودکی با شرمندگی زندگی کند ، می آموزد که احساس گناه کند .

اگر کودکی با تشویق زندگی کند ، می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد .

اگر کودکی با بردباری زندگی کند ، می آموزد که صبور باشد .

اگر کودکی با مهربانی زندگی کند ، می آموزد که عشق بورزد .

اگر کودکی با تأیید زندگی کند ، می آموزد که خودش را دوست بدارد .

اگر کودکی با شناخت زندگی کند ، می آموزد که داشتن هدف در زندگی اهمیت دارد .

اگر کودکی با تعاون زندگی کند ، می آموزد که سخاوتمندی چه معنایی دارد .

اگر کودکی با صداقت و انصاف زندگی کند ، می آموزد که حقیقت و عدالت کدام است .

اگر کودکی با ایمنی زندگی کند ، می آموزد که به خود واطرافیانش اعتماد داشته باشد .

اگر کودکی با دوستی و مهربانی زندگی کند ، می آموزد که زندگی در این دنیا زیباست .

اگر شما با آرامش زندگی کنید ، کودک شما می آموزد بدون اضطراب زندگی کند .

                   راستی ، کودک شما چگونه زندگی می کند ؟

                 *******************************

                              دانستنیهائی درباره ی مسائل زناشویی ، ص 293 – 294