شصت گناه کبیره :
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شصت گناه کبیره ،لواط و زنا ،ترک نماز و حج و خمس ،زکات و روزه و

1 -  ترک نماز- نماز نخواندن. 2- زکوة ندادن. 3- خمس ندادن. 4- ترک کردن حجّ که وارد شده در وقت مردن باو بگویند بمیر بر دین یهود یا نصارى. 5- ترک روزه ماه مبارک رمضان. 6-ظلم کردن ببندگان خدا و کمک کردن بمردمان ظالم و تواضع کردن به آنها. 7- خوردن شراب و آب جو و هرچیزى که انسان را مست کند و عقل را از بین ببرد. 8- کشتن آدمى که نباید کشته شود. 9-لواط کردن که بسیار بسیار گناه بزرگى است و از زنا گناهش بیشتر مى‌باشد زیرا حدّ آن قتل یا سوختن به آتش است. 10- زنا کردن.11- رباخوارى. 12- غیبت کردن و غیبت شنیدن و جلوگیرى نکردن. 13- دروغ گفتن. 14- گوش دادن به آوازهایى که غنا و طرب‌آور است و همچنین حرام است استعمال آلات لهو مثل نى و طنبور و دف و امثال اینها. 15- کم‌فروشى. 16- تراشیدن ریش که در خبر است که قومى بسبب ریش‌تراشى مسخ شدند و آن سیرت پادشاهان مجوس بود و حضرت خاتم انبیاء صلى اللّه علیه و آله از آن نهى فرموده‌اند. 17- از گناهان بزرگ خوردن حیوانى است که خودش مرده یا بطریق شرعى او را ذبح نکرده‌اند و همچنین حرام است خوردن گوشت حیوان حرام گوشت مانند گوشت خوک که نجس العین هم هست و مانند گوشت خرگوش. 18- عاقّ والدین‌شدن یعنى کارى کند که پدر و مادر از او ناراضى شوند. 19-شهادت ناحق دادن. 20- قماربازى کردن بانواع آن و خریدن و شانس و اقبال را امتحان کردن.21- مخفى کردن شهادت یعنى در جائى که باید شهادت بدهم شهادت را مخفى کنم و شهادت ندهم 22- قذف است یعنى نسبت زنا به زن عفیفه دادن. 23- قسم دروغ خوردن که آن سبب قطع عمر و برچیده شدن خانمان است. 24- خیانت کردن و به حیله مال مردم را خوردن مثل داخل کردن آب در شیر و سیب‌زمینى داخل روغن نمودن و سایر کارهائى که بین کسبه بى‌دین و بى‌بندوبار معمول است. 25- تکبّر کردن به برادران دینى. 26- اسراف نمودن.27- فرار کردن از جنگ یعنى فرار از جهاد. 28- مأیوس شدن از رحمت خداى تعالى و همچنین ایمن شدن از عذاب او. 29-پوشیدن مرد است لباس حریر یعنى ابریشم خالص مگر در میدان جنگ. 30- لباس طلا و انگشتر طلا دست کردن براى مردان.31- استعمال ظرف طلا و نقره. 32- نمّامى و سخن‌چینى نمودن تا در نتیجه بین مردم اختلاف و دودستگى ایجاد شود. 33- مخالفت نذر و عهد و قسم کردن که کفّاره هم دارد. 34- نزدیکى کردن با زوجه و زن خود در حال حیض و نفاس که کفاره هم دارد. 35-ترک کردن زن، حقوق شوهر و ترک کردن شوهر، حقوق زن را. 36-ریا کردن در عبادت یعنى عبادت کند بقصد اینکه مردم به بینند، و مثل آن است سمعه، یعنى به جهت شنیدن مردم عبادت کند که ریا و‌سمعه بمنزله شرک است. 37- مراء و مخاصمه در مباحثات علمى.38- پوشیدن زن لباس مرد را و همچنین پوشیدن مرد لباس زن را اگر چه در تعزیه‌خوانى حضرت سید الشهداء علیه السلام باشد. 39- رشوه دادن و گرفتن آن براى حکم ناحق و از بین بردن حق. اما پول دادن به مأمورین دولت براى اینکه از ظلمى که آنها مى‌خواهند بکنند فرار کنم عیبى ندارد مثل اینکه در گمرک جلوى زوّار حضرت سید الشهداء علیه السلام را مى‌گیرند و ایراداتى نسبت به گذرنامه و سایر چیزها مى‌کنند و زوّار براى فرار از چنگ آنها مقدارى پول به آنها مى‌دهند که در این‌صورت براى دهنده اشکالى ندارد اما براى گیرنده مطلقا یعنى در هر صورت حرام است. 40- حکم کردن بر خلاف حکم قرآن. 41- قطع رحم کردن که سبب کوتاهى عمر است. 42- سحر کردن. 43- تسخیر اجنّه و ارواح و کواکب و عمل شعبده. 44- مجسمه‌سازى. 45- با اجتماع شرائط، امر بمعروف و نهى از منکر نکردن. 46- عوض کردن وصیّتنامه کسى بدون اذن او. 47- تغییر دادن وقف بدون مجوّز شرعى. 48- نجس کردن مسجد و قرآن و تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام 49- نشستن جنب و حایض و نفساء در مسجد و عبور از مسجد الحرام و یا مسجد پیغمبر اسلام صلى اللّه علیه و آله. 50- استعمال کردن و خوردن نجس و متنجّس قبل از تطهیر آن. 51- وطى کردن با حیوانات. 52- استمناء یعنى کارى کند که از خود منى خارج کند که کار بسیار بدى است و ضرر آن هم زیاد است. 53- نبش کردن قبر مسلمان مگر در موارد معینى که در رساله مجتهدین و مراجع تقلید‌مذکور است. 54- دست کشیدن روى قرآن در موقعى که انسان وضوء ندارد یا جنب است و یا زن در حال حیض و نفاس است.55- خواندن سوره‌هائى که سجده واجب دارد در حال جنابت و حیض و نفاس و آن چهار سوره است. 56- باطل کردن نماز واجب بدون جهت. 57- ردّ حکم مجتهد و آن در حدّ شرک بخدا است.58- خوردن شیر و تخم حیوان حرام گوشت و همچنین تخم گوسفند و هر حیوان حلال گوشتى. 59- خوردن گل، مگر تربت مقدّس حضرت سید الشهداء علیه السلام براى استشفاء. 60- نگاه کردن ببدن و موى زن نامحرم.

سه رساله،، احمد بن محمد باقر مجتهدى،  ص:52 -  53‌