نکات ناب ناب
ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: نکات ناب
دقت کردید
🔮 انسانهای صادق به صداقت حرف هیچکس شک نمیکنند و حرفِ همه را باور دارند.

🔮انسانهای دروغگو تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ میگویند .

🔮انسانهای امیدوار همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند .

🔮انسانهای نا امید همیشه آیه یاس میخوانند .

🔮انسانهای حیله گر معتقدند که همه مشغول توطئه هستند .

🔮انسانهای شریف همه را شرافتمند میدانند .

🔮انسانهای بزرگوار بیشترین کلامشان ، تشکر از دیگران است.

🔮انسانهای نظر بلند هرکاری برای هرکسی میکنند بازهم با شرمندگی میگویند:
ببخشید که بیشتر از این از دستم بر نیامد .

🔮انسانهای تنگ نظر هرکاری برای هرکس انجام دهند ، چندین برابر می بینندش .

🔮انسانهای بامحبت در نهایت مهربانی همه را با جانم ، عمرم ، عزیزم خطاب میکنند.

🔮انسانهای متواضع تقریبا در مقابل خواسته همه دوستان میگویند: چشم سعی میکنم
اما
انسانهای پرتوقع انتظار دارند همه در مقابل حرف هایشان بگویند چشم .

🔮انسانهای حسود همیشه فکر میکنند که همه به آنها حسادت میکنند .

🔮 انسانهای دانا در جواب بیشتر سوالات میگویند: نمیدانم .

🔮 انسانهای نادان تقریبا در مورد هر چیزی میگویند: من میدانم!