[ازدواج در زمان عده]
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ازواج در عدَه ،زن در عدَه ،ازدواج باطل

ازدواج با زنى که در عدّه است جایز نیست و اگر زن در عده باشد و مردى با او ازدواج کند چند صورت دارد:

1- هردو عالم باشند به این که زن در عده است و عالم باشند به اینکه ازدواج با زنى که در عده است جایز نیست.

2- یکى از آنها عالم باشند. در این دو صورت اگر با هم ازدواج کنند ازدواج باطل و به یکدیگر حرام ابد مى‌شوند.

3- هردو جاهل باشند به اینکه زن در عده است و ازدواج با زنى که در عده است جایز نیست، ولى پس از دخول بفهمند که زن در عده بوده، و ازدواج با او جایز نبوده است، در این صورت هم ازدواج باطل و به یکدیگر حرام ابدى مى‌شوند.

4- هردو جاهل باشند و قبل از دخول بفهمند، در این صورت به یکدیگر حرام ابدى نمى‌شوند، ولى عقدى که خوانده‌اند باطل است و باید صبر کنند تا عده تمام شود، و پس از تمام شدن عده اگر مایل‌

بودند باهم ازدواج کنند.

و در این صورت چهارم فرقى نیست بین اینکه هم ندانند زن در عدّه است و هم ندانند ازدواج با زنى که در عده است جایز نیست، و بین اینکه یکى را بدانند و دیگرى را ندانند مثلا بدانند که زن در عده است ولى ندانند که ازدواج با زنى که در عده است حرام مى‌باشد، و یا بدانند ازدواج با زنى که در عده است حرام مى‌باشد، اما ندانند که زن در عده است.

سه رساله، ص: 20 -  21