[ازدواج حرام]
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ازدواج حرام ،لواط ،خواهر و مادر و دختر ،30 مساله مهم

 کسانى هم هستند که به انسان محرم نیستند ولى ازدواج با آنها حرام است مانند دختر زنى که انسان (نعوذ بالله) با او زنا کرده است‌

و خواهر و مادر و دختر پسرى که (نعوذ بالله) انسان با او لواط کرده است.

تفصیل این مسائل  پست بعدی در ضمن 30 مسأله بیان خواهد شد البته ممکن است برخى از مسائل مربوط به محرم و نامحرم از قلم بیفتد و یا برخى مسائل تکرار شود، دقت کنید:

سه رساله، ص: 11‌