مسلم واهل کوفه‏
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مسلم و اهل کوفه ،ابن زیاد ،18000 شعار دهنده ،مسلم و شهادت

1- امام حسین (ع) در نامه‏ای که به حضرت مسلم داد، نوشتند: انی بعثت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی. قاموس الرجال‏.

إنی باعث إلیکم أخی و ابن عمی و ثقتی من أهل بیتی‏ إرشاد مفید، ج 2، ص 39.

2- همین که مسلم وارد کوفه شد و نامه امام حسین (ع) را خواند، مردم زار زار گریه می‏کردند. بزرگان اعلام آم‏ادگی کردند و 18000 نام برای پشتیبانی و بیعت ثبت شد.

3- مسلم به امام نامه می‏نویسد که زود حرکت کنید که مردم مشتاقند.

4- یزید، ابن زیاد را به کوفه فرستاده و او با عمامه سیاه و صورت پوشیده فریبکارانه وارد کوفه شد که مردم خیال کردند امام حسین (ع) است.

5- ابن زیاد، کار را با تهدید شروع و رؤسای قبایل را تطمیع کرد و از طریق یک عامل نفوذی به تمام زوایا آشنا شد و نام آن شخص معقل بود.

6- در تاریخ کوفه هرگز 18000 شعار دهنده انقلابی یک جا جمع نشده بودند، ولی همه برگشتند. مردم کوفه رشد سیاسی داشتند، اما ایمان نداشتند. 18000 مرد به مسلم پناه ندادند، ولی یک زن با اینکه فرزندش درباری و از عمال حکومت یزید بود مسلم را به خانه راه داد. پسر که به خانه آمد

مطلع شد و خبر داد. خانه را محاصره کرده و مسلم 35 نفر را کشت.

 مسلم وشهادت‏

1- آخرین شعار مسلم در حماسه خود این بود:

أقسمت لا أقتل إلا حرا

إنی رأیت الموت شیئا نکرا

[2- لب حضرت شکافته شد و دندانهای مبارکش شکست. هنگامی که به دست دژخیمان افتاد گریه می‏کرد و می‏گفت: من برای حسین (ع) گریه می‏کنم‏

که به سوی چنین مردمی می‏آید. و هنگامی که در کاخ ابن زیاد خواستند او را شهید کنند وقتی می خواست آب بنوشد لبهای خونی او مانع شد فرمود: خدا را شکر می‏کنم که سرنوشت مرا شهادت در حال عطش قرار داد.