حضرت مسلم‏ بن‏ عقیل‏ .........
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: نسب مسلم ،علت نام گذاری به مسلم ،سمت اجرایی او ،سیمای عقیل

1. نسب او

ابوطالب چهار پسر داشت که فاصله سنی هر کدام با دیگری ده سال بود؛ 1- طالب، 2- عقیل 3- جعفر 4- علی علیه السلام.

مسلم، داماد حضرت علی (ع) و پسر برادر آن حضرت بود.

2. علت نام گذاری او

گویند سالی که عقیل مسلمان شد فرزندش به دنیا آمد و بدین جهت نام او را مسلم گذاشتند. مسلم بن عقیل، ص 106.

3. سمت اجرائی او

مسلم بن عقیل والی و فرماندار منطقه‏ای به نام بهنسا بود تازمان خلافت عثمان که بعد محمد بن جعفر بن ابیطالب والی شد که در زمان حضرت علی (ع) هم تثبیت شد. مسلم بن عقیل، ص 106.

4. مادر او

طبق گفته ابن قتیبه در کتاب معارف مادر مسلم از قبیله نبط از ایرانیهائی بودند که در بین کوفه و بصره مستقر بودند. بله، مادرش ایرانی بود. البته نظر دیگری هست که ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین می‏گوید: مادر مسلم کنیز بوده که عقیل از شام خریده، ولی کمره‏ای در کتاب مسلم بن عقیل می‏گوید: قول اصح همان ایرانی بودن است. مسلم بن عقیل، ص 62.

5. پدر او

1. سیمای عقیل‏

کان سریع الجواب، سکت الخصم، اعلم قریش، اواخر عمرش نابینا شد. معاویه به او گفت: چرا شما بنی هاشم بصر خود را از دست می‏دهید؟ فوری گفت: شما بنی امیه هم بصیرت خود را از دست می‏دهید.

در کربلا 9 نفر از فرزندان و نوه‏های عقیل که سه نفرشان فرزندان مسلم هستند شهید شدند. عقیل از مدینه به برادرش حضرت علی که حاکم بود نامه نوشت که من و فرزندانم در خدمت شما هستیم. حضرت علی (ع) فرمود: شما در مدینه بمانید.

همانگونه که در قاموس الرجال تستری می‏خوانیم که عقیل، علم الانساب را خوب می‏دانسته و گاهی اسناد و نیاکان بعضی را افشا می‏کرده و لذا قریش و بنی امیه شدیداً از او ناراحت بودند. مسلم بن‏

عقیل، ص 69، از قاموس الرجال‏.

2. پیشینیه انقلابی عقیل‏

به مدینه هجرت کرده، به شام هجرت کرده، در جنگ موته همراه برادرش جعفر طیار شرکت کرده و در سال پنجاه هجری وفات کرد. در هشتاد سالگی نابینا شد و از شرکت در جنگ های حضرت علی (ع) معذور بود. مسلم بن عقیل، ص 76 از ابن الحدید.

3. عقیل و معاویه‏

معاویه از او پرسید: فرق لشگر من با برادرت علی (ع) چیست؟ عقیل گفت: شب لشگر علی مثل شب رسول خدا و روز شان مثل روز رسول خدا است. فقط رسول الله در میانشان نیست و همه اهل نماز و قرآن هستند، ولی در لشگر تو منافقانی بودند که در لیلة العقبه تصمیم بر قتل رسول الله (ص) داشتند و شب‏

و روزشان مثل شب و روز ابوسفیان بود، لکن ابوسفیان در میانشان نبود.

معاویه یکصد هزار درهم برای عقیل (روز ورود عقیل به شام) فرستاد و گفت: یا من برای تو بهترم، یا علی، عقیل پ‏ول‏ها را پرت کرد و فریاد زد: من برادرم را دیدم که دین را جلو دنیای خود قرار داده و معاویه را دیدم که دنیا را جلو دین قرار داده. کمره‏ای، مسلم بن عقیل، ص 80، از کتاب درجات الرفیعة.

4. عقیل و برادرش حضرت علی‏

ماجرای تقاضای عقیل معروف است که حضرت امیر آهن داغ کرد، ولی هدف علی (ع) این بود که صدای آژیز و نقاره عدالت علی (ع) از کوفه به شام و به تاریخ و به نسل‏ها و عصرها برسد. مسلم بن عقیل، ص 88.

6. شجاعت مسلم‏

در چند جنگ شرکت داشته از جمله:

1- در جنگ مصر شرکت کرد و چنان مجروح شد که خون بر تن مسلم مثل جگر شتر، لخته بسته بود. کمره‏ای، مسلم بن عقیل، از فتوحات واقدی‏.

مرحوم کمره‏ای در کتاب عمیق خود به نام مسلم بن عقیل از ص 98 به بعد چهارده خاطره مهم از دلاوری‏های مسلم بن عقیل نقل کرده است.

7. مسلم وامام حسین (ع)

1. پیش پیغمبر

عن ابن عباس قال: قال علی (ع) لرسول الله (ص):" یا رسول الله إنک لتحب عقیلا؟ قال إی و الله إنی لاحبه حبین حبا له و حبا لحب أبی طالب له و إن ولده لمقتول فی محبة ولدک فتدمع علیه عیون المؤمنین و تصلی علیه الملائکة المقربون ثم بکی رسول الله (ص) حتی جرت دموعه علی صدره ثم قال: إلی الله أشکو ما تلقی عترتی من بعدی" أمالی صدوق، ص 128.

                                                مجموعه فیش های تبلیغی استاد قرائتی ص 2