جهاد اقتصادی ... رهبر معظم انقلاب
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: رهبر معظم انقلاب ،جهاد اقتصادی ،اردوی جهادی ،امیر خوبیها

امروز دلم نوید شادی داده .

انگیزه اردوی جهادی داده .

امروز امیر خوبیها .

فرمان جهاد اقتصادی داده .