چرا نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا با هم ...؟
ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: چرا نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا با هم ؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت که شیعه مانند فرقه‌های اسلامی دیگر معتقد است که انجام هر نماز در وقت مخصوص خودش افضل است. همان‌طور که در رساله ها آمده است، هر یک از نمازها یک وقت خاص دارند و یک وقت مشترک. برای مثال وقت خاص نماز ظهر از آغاز ظهر شرعی (وقت زوال) است تا مقدار زمانی که چهار رکعت نماز خوانده می‌شود. در این مدت محدود تنها می‌توان نماز ظهر را به جا آورد.
وقت خاص نماز عصر نیز زمانی است که از آن لحظه تا وقت غروب تنها به اندازه مدت خواندن نماز عصر فرصت باشد. وقت مشترک بین دو نماز ظهر و عصر از پایان وقت خاص نماز ظهر تا ابتدای وقت خاص نماز عصر است.
و اما دانشمندان شیعه با استناد به آیات قرآن و سنت پیامبر خدا (ص ) می‌گویند :
در وقت مشترک می‌توانیم نماز ظهر و عصر را با هم و بدون فاصله بخوانیم.
*** خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
« أقم الصلاة لِدُلُوکِ الشّمسِ إلَی غَسَقِ اللّیلَ و قرآنَ الفَجر إنّ قرآنَ الفجرِ کانَ مَشهوداً. » (اسراء: ۷۸)
نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی شب به جای آر و نماز صبح را نیز به جای آر که در حقیقت مشهود نظر (فرشتگان شب و فرشتگان روز) است.
خداوند متعال در شبانه روز پنج نماز بر بندگانش واجب کرده اما در این آیه سه وقت برای آن نام برده است.
*** پیامبر گرامی ( ص( میان دو نماز جمع می‌کرد .
احمد بن حنبل رهبر گروه حنابله در مسند خود و بخاری در صحیح خود از جابر بن زید نقل نموده‌اند که: از ابن عباس شنیدم که می‌گفت: با رسول خدا (ص) هشت رکعت نماز (ظهر و عصر) را با هم و هفت رکعت نماز (مغرب و عشا) را نیز با هم به جای آوردم.
صحیح بخاری، ج۱ ،ص۱۵۵ .
مالک ابن انس رهبر مذهب مالکی در کتاب موطّأ و مسلم در صحیح خود و محدثان دیگر از ابن عباس نقل کرده‌اند:
«صلّی رسول الله (ص) الظهر و العصر جمیعاً و المغرب و العشاء جمیعاً فی غیر خوفٍ و لا سفرٍ».
رسول خدا (ص) هر دو نماز ظهر و عصر را با هم خواند و هر دو نماز مغرب و عشا را نیز با هم به جا می‌آورد بدون اینکه از دشمن بهراسد یا آن که در سفر باشد .
کتاب های : مؤطا مالک، ص ۱۴۴؛ و صحیح مسلم، ص۳۲۴ ، ح۱۵۱۳؛ سنن ابی داود، ص۲۲۸ ،ح ۱۲۱۰؛ سنن نسایی، ص۱۵۴ ؛کتاب المواقیت، ح۱۴۲۱.
از اینگونه روایات بسیار زیاد است .
بر این اساس جمع بین ظهر و عصر و مغرب و عشا مطلقاً جایز است و هیچ گونه شکی در انجان آن نیست .

چرا نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا با هم ...؟
برای پاسخ به این سوال باید گفت که شیعه مانند فرقه‌های