فرزند دار ....
ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: فرزند دار

« ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی »
رو زن بگیر تا سرِ سالی پدر شوی !