به جایى دیگر باید رسید
ساعت ٤:٤٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: بدان، فرزندم! ،به جایى دیگر باید رسید

بدان، فرزندم!
1 بى‏تردید، تو را براى آخرت آفریده‏اند؛ نه براى دنیا
2 براى فنا، نه براى بقا؛
3 براى مرگ؛ نه براى زندگى.
4 جایى فرود آمده‏اى که از آن جا باید رفت؛
به جایى دیگر باید رسید.
5 تو در جاده آخرتى!
6 تو شکار فرارى مرگى و فرارى از مرگ، نجات نمى‏یابد.
7 مرگ، شکار خودش را پیدا مى‏کند.
8 و بى برو برگرد، آن را مى‏گیرد.
9 بترس از این که مرگ، موقعى سراغت بیاید که دارى گناه مى‏کنى.
10 و با خودت هم مى‏گویى که از این گناه توبه مى‏کنم.
11 بترس از این که مرگ، بین تو و توبه موعودت، فاصله بیندازد، اگر این طور شود، خودت را تباه کرده‏اى.
بخشی از نامه سی و یکم نهج البلاغه