انسان اسلامى‏
ساعت ٤:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: انسان اسلامى‏

** انسان در فرهنگ اسلام :
یعنى احسن تقویم، خلیفه خدا، ظرف علم اسماء، عرصه‏گاه هدایت، منبع کرامت، سزاوار رشد و کمال، مسجود فرشتگان، و بالقوّه یعنى: متقى، طاهر، شاکر، صابر، ذاکر، عادل، محسن، مجاهد، مهاجر، مؤمن، زاهد، تائب، سلیم، اصیل، شریف، کریم.
** انسان اسلامى ،
موجودى است که براى شکوفایى اصول انسانیت، و حقایق وجودى او انبیاء الهى مبعوث به رسالت شدند، و وظیفه باغبانى این نهال بى‏نظیر هستى بر عهده آنان قرار گرفت.
** انسان اسلامى،
وجود باعظمتى است که کتب آسمانى، براى رساندن او به کمال مطلوب، از جانب حق براى او فرستاده شد.
** انسان اسلامى ،
انسانى لایق حریم قرب، و شایسته‏اى براى مقام لقاءاللَّه و وجودى سزاوار بهشت ابد و رضوان الهى است.
** انسان اسلامى،
انسانى است داراى چراغ فطرت، نور و وجدان، عقل نظرى، و مستعد بدست آوردن بزرگى و عظمت بى‏نهایت.
** انسان‏هایى که در پرتو اسلام خود را یافتند، و به خویشتن خویش آگاه شدند، و از برکت برنامه‏هاى اسلامى در جهت عقاید و اخلاق و عمل به مقامات ملکوتى رسیدند کم نیستند .
منبع : لقمان حکیم ، انصاریان