ماهیها چقدر اشنباه می کنند ؟
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: ماهیها چقدر اشنباه می کنند ؟ ،قلاب ،حسد ، کینه ، خشم ، لذت ، ،غرور ، انزجار ، انتقام ،


قلاب ، علامت کدامین سوال است که بدان پاسخ می دهند ؟
آزمون زندگی ما هم پر از قلاب هایست که وقتی اسیر طعمه اش می شویم تازه می فهمیم ماهیها بی تقصیرند ! حسد ، کینه ، خشم ، لذت ، غرور ، انزجار ، انتقام ، ترس ، شهوت ... ما خود اسیر کدامین طعمه ایم ؟
خداوندا !
عنایتی فرما تا از کنار این قلاب ها به راحتی بگذریم که شاید دیگر فرصتی برای برگشتن به دریا نباشد .