حتما بخوان ضرر نمی کنی فقط ... آیة الکرسی
ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: خداوند ،آیة الکرسی ،پیام ،غیر خدا

برخی از پیامهای آیة الکرسی :

١ - خداوند تنها زنده جاوید است .

٢ - همه چیز به خداوند بستگی دارد .

٣ - اسلام دین منطق و برهان استت .

۴ - خداوند لحظه ای از تدبیر خود غافل نیست .

۵ - هر زنده ای خستگی و خواب  دارد جز خدا .

۶ - هیچ کس غیر از خدا از خود چیزی ندارد .

٧ - راه حق یکی است ولی راه های انحراف متعدد .

٨ - ایمان به خداوند زمینه ساز رسیدن انسان به نور است .

٩ - حاکمیت و مالکیت حقیقی از آن خداست .

١٠ - رشد ، علم ، امید و آرامش در گرو حرکت در مسیر حق است .

١١ - تکیه به طاغوت و  غیر خدا از بین رفتنی است .

١٢ - عدم پذیرش ولایت الهی موجب انحراف آدمی خواهد بود .

١٣ - کافران در آتش جهنم جاویدان هستند .

١٣ - تأثیر علل و اسباب در نظام هستی به اذن خداوند است .

١۴ - اجباری در پذیرش دین نیست .

١۵ - ایمان به خدا و اولیاء خدا ابدی است .

١۶ - هر و لایتی جز ولایت الهی ، طاغوتی است .

١٧ - شیطان از مصادیق طاغوت است .

١٨- خداوند حال و آینده موجودات را می داند .

١٩- کغار برای همیشه در قهر الهی هستند .

٢٠ - اصحاب طاغوت اهل نار هستند .

                                                                                     فیض اللهی 

( پس حتما آیة الکرسی را زیاد بخوان و در آن تفکر کن . )

                                                                                    التماس دعا