سبک شناسی رفتار رهبری با دولت ها
ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سبک شناسی رفتار رهبری با هاشمی رفسنجانیا ،سبک شناسی رفتار رهبری با خاتمی ،سبک شناسی رفتار رهبری با احمدی نژاد ،سبک شناسی رفتار رهبری با روحانی